Post należy do kategorii: Informacje
Opublikował:    Brak komentarzy

Bajkowy Teatrzyk Przedszkolaka edycja IV

Serdecznie zapraszamy dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli do udziału w IV przeglądzie teatralnym  ,,Legendy bajkom opowiedziane”.

Przedmiotem przeglądu

jest prezentacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych w wybranej formie teatralnej, przedstawienie prezentujące najpiękniejsze polskie legendy.

 

Cele konkursu:

 • Stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku występu.
 • Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
 • Wspieranie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym.
 • Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna treści utworów literackich jakimi są legendy.
 • Popularyzacja tradycyjnych polskich legend wśród dzieci i osób dorosłych.
 • Upowszechnienie inscenizacji żywo planowej jako formy pracy z dzieckiem w różnych sytuacjach edukacyjnych.
 • Nawiązanie kontaktu między przedszkolami na terenie miasta Gniezna.
 • Integracja środowiska edukacyjnego i artystycznego.

 

Przebieg konkursu:

 • Powitanie uczestników występu;
 • Przedstawienie członków jury,
 • Występ grup teatralnych z poszczególnych przedszkoli;
 • Podziękowanie uczestnikom, wręczenie dyplomów i upominków.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole ,,Bajkowy Świat” we współpracy
  z Centrum Kultury ,,Scena to dziwna”.
 2. Patronem medialnym nad Przeglądem są: Przemiany na Szlaku Piastowskim, Radio Gniezno,
  tv Gniezno, Informacje lokalne, com, Gniezno nasze miasto, Gnieźnieński Tydzień,
  popcentrala,   e-gniezno.
 3. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 2,5- 6 lat.
 1. W przeglądzie może być maksymalnie 25- osobowa grupa dzieci.
 2. Wytyczne dotyczące części konkursowej
 • przedstawienie ma mieć charakter krótkiego występu teatralnego ;
 • występ każdej z grup nie może trwać dłużej niż 15 minut;
 • każda z występujących grup we własnym zakresie zapewnia ewentualne utwory muzyczne, które powinny być nagrane na dowolnym nośniku danych;
 • utwory muszą być dokładnie opisane i nagrane w kolejności, w której mają być odtwarzane;
 • ewentualne dekoracje i rekwizyty potrzebne podczas występu, przedszkola zapewniają we własnym zakresie.
 1. Wszystkie grupy biorące udział w przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.
 1. Termin przeglądu 24-25.10.2017
 2. Ocenę prezentacji dokona jury.
 3. Ocenie będzie podlegała umiejętność wypowiadania się poprzez środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch, kostium, dekoracje sceny, muzyka i inne).
 4. Miejsce konkursu: sala główna w Centrum Kultury eSTeDe.
 5. Karty zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 10.10.2017r. w Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajkowy Świat” lub w Centrum Kultury eSTeDe.

 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są u dyrektora Niepublicznego Przedszkola ,,Bajkowy Świat” pod numerem telefonu 533-642-624 lub w Centrum Kultury eSTeDe pod numerem telefonu 61 424 07 71.