Post należy do kategorii: Informacje
Opublikował:    Brak komentarzy

Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” w Padwie

Działający przy Centrum Kultury „Scena to dziwna” Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” jako zespół reprezentacyjny powiatu gnieźnieńskiego, wystąpił 30.09.2018r. w Pałacu Zacco Armeni  w Padwie podczas dnia polskiego zorganizowanego z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas uroczystości, obok konferencji z udziałem Konsula Generalnego RP w Mediolanie pani Adrianny Siennickiej, wystawy o Rtm. Witoldzie Pileckim oraz warsztatów artystycznych dla dzieci, punktem kulminacyjnym okazał się występ zespołów folklorystycznych.

Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” zaprezentował program taneczny w nowo zakupionych strojach szamotulskich oraz w barwnych strojach łowickich, czym wzbudził podziw publiczności zgromadzonej  w pałacowej sali.