Karate dla dzieci

karate

Zapisy na sezon 2016/2017 

Pierwszy zajęcia już

5 września 2016

KLUB KARATE INOCHI GNIEZNO 

zaprasza na treningi

DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku i umiejętności trenujących. Treningi prowadzą dyplomowani instruktorzy sportu karate. Grupę dzieci najmłodszych trenuje instruktorka z wykształcenia nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Klub karate INOCHI GNIEZNO

ZAJĘCIA DLA DZIECI 4-5 I 6-7 LETNICH:

– sport przez zabawę,

– nawiązywanie nowych znajomości,

– aktywne spędzanie czasu z rówieśnikami,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– rozładowanie dziecięcej energii,

– bezpieczna nauka podstaw karate,

– ćwiczenia ogólnorozwojowe,

– harmonijny rozwój psychofizyczny,

– zapobieganie wadom i korekta postawy ciała,

– poprawa koncentracji i koordynacji ruchowej,

– egzaminy na stopnie uczniowskie

 

 

 

 

Share Button