DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU

 1. Nazwa projektu:

 „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”

 1. Celem projektu:

    Głównym celem projektu polegającego na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, infrastrukturą techniczną jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” znajdującego się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie.

 1. Efektem realizacji projektu będzie:

   Projekt przyczyni się do poprawy stanu i funkcjonalności infrastruktury Centrum Kultury „Scena to dziwna, które odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury na terenie miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego, a tym samym będzie służyć zachowaniu wartości historycznych oraz dziedzictwa kulturowego.

  Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, a ponadto umożliwi wprowadzenie nowego programu kulturalnego dla wszystkich grup społecznych oraz wiekowych, w tym zaproponowanie nowych form uczestnictwa w kulturze.

 1. Nazwa programu operacyjnego:

    Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 1.  Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

    4.4 „ Środowisko”

 1. Numer i nazwa Działania:

   4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

 1. Numer i nazwa Poddziałania:

    4.4.1 „Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”

 1. Dofinansowanie projektu z UE:

4 437 349,76zł

 1. Całkowita wartość projektu:

5 495 123,92zł

 1.  Okres realizacji projektu

      19.10.2016-31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRZEBIEG PRAC BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2019

prace rozbiórkowe i adaptacyjne  

film                                                                        zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

II.  PO WZNOWIENIU PRAC przez nowego wykonawcę:

 • w miesiącach marzec – sierpień 2020r.

przywrócono obiekt do stanu zgodnego z projektem budowlanym,

zakończono remont przeciekającego dachu,

osadzono prawidłowo świetliki dachowe, klapę dymową, właz, urządzenia wentylacyjne,

zamontowano zgodnie z projektem konstrukcję stropów oraz otworów naświetlających,

naprawiono błędy w wykonaniu amfiteatru, elewacji, posadzek, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej.

DACH

ŚWIETLIKI DACHOWE

KLAPA DYMOWA

OTWORY NAŚWIETLAJĄCE W STROPIE

KONSTRUKCJE

NADPROŻA

POSADZKI

KLATKA SCHODOWA

AKWARIUM

INSTALACJE WOD.-KAN.,C.O.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SALA BALETOWA

SALA KOMINKOWA

SALA WIDOWISKOWA

SEKRETARIAT / GABINET DYREKTORA

TYNKI I GŁADZIE WEWNĘTRZNE

ELEWACJE

AMFITEATR WIDOWNIA

AMFITEATR SCENA

OGRODZENIE

 • miesiące wrzesień – październik 2020r.,
 • to rozpoczęcie prac wykończeniowych:

 

 

 

 

OTWORY NAŚWIETLAJĄCE W STROPIE

GALERIA

HOL / POCZEKALNIA

KORYTARZ PIĘTRO

ŁAZIENKI

SALA BALETOWA

SALA WIDOWISKOWA

ELEWACJE

AMFITEATR

OGRODZENIE

 • listopad 2020r. – elewacja okładana stalą kortenowską w stylu industrialnym

 

 

 

 

 

 • styczeń 2021r. – stal kortenowska zachodzi patyną, odliczamy dni do otwarcia, ostatnie prace wykończeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Marzec 2021r.
 • obiekt oświetlony promieniami popołudniowego słońca: