Teatr Wszelki Wypadek

Zajęcia rozpoczynają się 15 września 2017

piątki 16.30-19.00

soboty 12.30-15.00


Instruktor – Tomasz Kujawski

Grupa teatralna WSZELKI WYPADEK w sezonie 2014/2015 będzie pracować nad spektaklem opartym na motywach bajki Leszka Kołakowskiego  „Jak Bóg Maior utracił tron”. Nasze starania będą zmierzały w kierunku przełożenia na język teatralny tej filozoficznej przypowieści. Projekt będzie bazował na ruchu o charakterze ekspresyjno-metaforycznym. Opracowane lub napisane teksty i budująca odpowiedni nastrój muzyka stanowić będą równie ważne elementy.

Rzecz traktuje o manipulacji ludzkimi emocjami i myślami, o niebezpieczeństwach doktrynerstwa, o opłakanych  konsekwencjach budowania podziałów między ludźmi, o przekleństwie uzurpowania sobie prawa do wyrokowania o sprawach, które skrywa przed ludźmi tajemnica.

Spotkania odbywać się będą w piątki w godz.16.30 – 19 oraz w soboty w godz. 12.30 – 15.