Zapytania ofertowe

Zapytanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą:

Centrum Kultury „Scena to dziwna”: Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnym w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie.

Share Button