Zapytanie ofertowe

————————————————————————————————————————————————-

[2020.03.20] – Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

————————————————————————————————————————————————-

[2020.03.12] –Zapytanie ofertowe z dnia 12 marca 2020 roku 

————————————————————————————————————————————————-

[2020.02.28] – Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

[2020.03.12] – INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

[2020.03.03] – Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

————————————————————————————————————————————————-

[2019.12.10]  – Z a p y t a n i e   o f e r t o w e

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i elektroenergetycznej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej i informatycznej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]


Zapytanie ofertowe [2019.11.22]
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego [2019.11.22]
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego [2019.11.22]
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego [2019.11.22]