Post należy do kategorii: Informacje
Opublikował:    Brak komentarzy

VII Przegląd Piosenki Poetyckiej Poszukiwanie 2014

kacz21 marca od godz. 10.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” odbędzie się VII Przegląd Piosenki Poetyckiej „Poszukiwanie” organizowany z okazji urodzin Jacka Kaczmarskiego.

Na przegląd, który odbędzie się we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium oraz Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, zapraszamy młodzież szkolną oraz studentów szkół wyższych. Przegląd adresowany jest do wszystkich członków braci uczniowskiej i studenckiej, którym bliska jest poezja śpiewana (także religijna). Mile widziane będą teksty własne oraz autorskie kompozycje. W związku z 10 rocznicą śmierci Jacka Kaczmarskiego zachęcamy do przygotowania jednego utworu tego Artysty (najlepsze wykonie może być premiowane udziałem w Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu).  Po części konkursowej przeglądu odbędzie się koncert laureatów.

Laureaci pierwszych trzech miejsc VII Przeglądu Piosenki Poetyckiej Poszukiwanie 2014, otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 1000 zł, II – 700 zł, III – 300 zł)* , których fundatorem jest GSW Milenium.

Przegląd odbędzie się on pod Honorowym Patronatem Założyciela GSW Milenium, prof. nzw. dr Lechosława Gawreckiego oraz Dariusza Pilaka, Starosty Gnieźnieńskiego.

Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać w terminie do dnia 18 marca 2014 r. na adres e-mail: joanna.cieslak@milenium.edu.pl. W przypadku rejestracji internetowej zaświadczenie o autorstwie piosenki należy dostarczyć osobiście w dniu konkursu. Kartę zgłoszeniową można również przesłać listownie lub dostarczyć osobiście, w wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) na adres:

 

Biuro Organizacyjne

VII Przeglądu Piosenki Poetyckiej Poszukiwanie 2014

GSW Milenium

62-200 Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17

 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej:

http://milenium.edu.pl/