Kontakt

estede
 

Centrum Kultury „Scena To Dziwna”
ul. Roosevelta 42
62-200 Gniezno
woj. wielkopolskie

———————————————————————-

Sekretariat:
tel.: 61 424 07 72
e-mail: ckestede@powiat-gniezno.pl

———————————————————————-

Dział merytoryczny:
tel.: 61 424 07 73, 61 424 07 71
e-mail: artystyczny.ckestede@powiat-gniezno.pl
art@scenatodziwna.eu

———————————————————————-

Inspektor ochrony danych w CK ESTEDE w Gnieźnie:
Renata Góralczyk-Zielonka
email: iod.ckestede@powiat-gniezno.pl

udziela informacji we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.